خلاصه کتاب

خلاصه‌ای از کتاب The memoir project by Marion roach smith

قبل از نوشتن و حین نوشتن مموآر از خودتان دائم بپرسید نوشته من درباره چیست. چه چیزی را می‌خواهم روایت کنم و هرگز از آن منحرف نشوید.

خلاصه‌ای از کتاب «نمی‌توانی از خودت دربیاوری»

به کسانی که می‌خواهند بنویسند اما هیچ تجربه‌ای ندارند، همیشه این را می‌گویم: صحنه‌ها و داستان‌ها قطعات سازنده ناداستان خلاق هستند

You Don't Have to Say You Love Me: A Memoir

لیلیان الکسی را در ششم جولای 2015 دفن کردیم. به این که چهارم جولای دفنش کنیم، فکر کرده بودیم، اما هزینه کفن ودفن در آن روز به خاطر تعطیلات دو برابر و سه برابر شده بود.

emmy noether

امی از خانواده‌اش علاقه به ریاضی و تحصیل را به ارث برده بود، اما قوانین آلمان به او اجازه نمی‌داد هیچ‌ کدام را دنبال کند.

زنانی که رانندگی بلدند داوطلب می‌شوند در صحراها و پارکینگ خانه‌ها به همجنسانشان تعلیم بدهند.

Fierce Attachments

مادر و دختر هفتاد و چند ساله و چهل و چند ساله در خیابان‌های نیویورک قدم می‌زنند و خاطرات گذشته‌شان را به یاد می‌آورند.

بخوانید
بخوانید
Crafting The Personal Essay

اغلب موقع تدریس یا مطالعه ناداستان، مموآر و جستار شخصی را خیلی دور از هم و مثل دو ژانر جداگانه در نظر می‌گیرند، اما واقعیت این است که این دو شاخه اشتراکات بسیار دارند.