احتکار نمک در پراگ!

ایوان کلیما مثل آنفلوانزایی که در بهار شایع می‌شود و گریبان همه را می‌گیرد، مردم به مغازه‌ها هجوم برده بودند

Read more