ایمی تن

نویسنده چینی-آمریکایی متولد سال 1952 است که عمده آثار او در باب رابطه مادران و دختران و تجربه زندگی چینی‌ها

Read more