قدم‌رو

دیوید سداریس  در یک رستوران ایتالیایی در ملبورن نشسته بودم و داشتم به حرف‌های زنی به اسم لسلی گوش می‌دادم.

Read more