بخشی از نامه سرگشاده فیلیپ راث به ویکی‌پدیا

ویکی‌پدیای عزیز من فیلیپ راث هستم. تازگی به دلایلی مدخل ویکی‌پدیایی که درباره رمان من «زنگارِ بشر» نوشته شده بود،

Read more