جستار ویدیویی یا فیلم جستار

جان برسلند[1] جستار ویدئویی (Video essay) فرم نسبتا جدیدی از ناداستان خلاق است. جستار ویدیویی مانند همتای چاپی‌اش، جستار نوشتاری

Read more