دیوید سداریس

من نمی‌دانستم که نوشته‌های طنز دیوید سداریس هم در دسته جستارهای شخصی می‌گنجند تا این‌که جستار Stepping Out  را در

Read more