دانش‌آموخته

دانش‌آموخته (نوشته تارا وست‌اُور) آزاده هاشمیان تارا وست‌اُور، نویسنده این کتاب هرگز مدرسه نرفته و دیپلم نگرفته، اما در هفده سالگی

Read more