جونو دیاز

متولد ۱۹۶۸، دومینیکن است. در سال 2002 جایزه‌ی پن/ مالامود و جایزه‌ی پولیتزر را برای رمان The Bried Wondrous Life

Read more