تاریخچه نامگذاری ناداستان خلاق به روایت لی گاتکیند

 لی گاتکیند ظهور یک پدرخوانده من در آسانسور مجموعه آموزشی دانشگاه پیتسبورگ هستم, بلندترین ساختمان کلاس‌های درس در جهان. دارم

Read more