مری روچ اسمیت

ماریون روچ اسمیت نویسنده ناداستان امریکایی است که در کارگاه‌ها و وب‌سایت خود نحوه نوشتن مموآر را آموزش داده است.

Read more