خانه / ویراستار

ویراستار

دوره آنلاین رایگان ناداستان دانشگاه آیوا: نوشتن درباره مکان و طبیعت

Stories of Place

با گذراندن این دوره یک ماه و نیمه، مرور کوتاهی بر انواع خاصی از ناداستان خلاق خواهید داشت: روایت سفر (که از نظر من متفاوت از سفرنامه است)، ژورنالیسم علمی، جستار و تصویرگری طبیعت. این دوره‌ها به زبان انگلیسی برگزار می‌شود، اما مخاطب آن نویسندگانی از سرتاسر جهان هستند. در …

ادامه نوشته »