خانه / نویسندگان

نویسندگان

دینتی مور - dinty w moore

نویسنده داستان و ناداستان

1960- now

ماریا پوپوا - Maria Popova

نویسنده داستان و ناداستان

1984- now

شریل استرید - cheryl strayed

نویسنده داستان و ناداستان

1968- now

فیلیپ لوپاته - Phillip Lopate

نویسنده داستان و ناداستان

1943- now

شرمن الکسی - Sherman Alexie

نویسنده داستان و ناداستان

1966- now

ویویان گورنیک - Vivian Gornick

نویسنده داستان و ناداستان

1935- now

فلیپ راث - philip roth

نویسنده داستان و ناداستان

2018- 1933

ماریون روچ اسمیت - Marion roach smith

نویسنده داستان و ناداستان

1958- now

لی گاتکیند - Lee Gutkind

نویسنده داستان و ناداستان

1945- now

دیوید سداریس - david sedaris

نویسنده داستان و ناداستان

1956- now

جو آن بیرد - jo ann beard

نویسنده داستان و ناداستان

1955- now

جونو دیاز - Junot Diaz

نویسنده داستان و ناداستان

1968- now

ریموند کارور - raymond carver

نویسنده داستان و ناداستان

1938-1988

یولا بیس - eula biss

نویسنده داستان و ناداستان

1977- now

آنی دیلارد - annie dillard

نویسنده داستان و ناداستان

1945- now

آدام گاپنیک - adam gopnik

نویسنده ثابت مجله نیویورکر

1956- now

ولادیمیر ناباکوف - vladimir nabokov

نویسنده روس-آمریکایی

1899-1977

ایمی تن​ - Amy Tan

نویسنده چینی-آمریکایی

1955- now

ارنست همینگوی - ernest hemingway

نویسنده آمریکایی

1899-1963

مری کار - mary karr

ناداستان نویس و شاعر

1955- now

برایان دویل - brian doyle

نویسنده داستان و ناداستان

 1935-2017