خانه / مموآر: تعریف و آشنایی

مموآر: تعریف و آشنایی

مموآرهایی که مبنای فیلم سینمایی شدند:

مموآرها داستان‌های واقعی هستند که هر کسی دوست دارد بشنود.