خانه / آموزش نوشتن ناداستان

آموزش نوشتن ناداستان

چطور «زندگی‌نگاره» بنویسیم؟ نوشته ويليام زينسر
پروژه مموآر - The memoir project by Marion roach smith
نمی‌توانی از خودت دربیاوری
فصل سوم از کتاب مهارت در نوشتن جستار شخصی