خانه / مطالعه جستارهای شخصی

مطالعه جستارهای شخصی

جستار ادبی، همان‌طور که از نامش برمی‌آید، تلاش و جستجوی نویسنده در درک یک تجربه شخصی یا واقعیتی از محیط و جامعه اطرافش است. جستارهای ادبی فرمی نسبتا نو در ادبیات هستند که به سرعت مخاطب خود را یافته‌اند، به طوری که در دهه‌های اخیر، در بسیاری مجلات ادبی بخش ویژه‌ای به خود اختصاص داده‌اند. نویسندگان بسیاری برای درک جهان اطراف‌شان و تجربیات زیسته‌شان جستار شخصی می‌نویسند.

در مجله الکترونیکی ما، ترجمه جستارهای مطرح روز دنیا  را بخوانید.