خانه / کتابهای مرجع ناداستان

کتابهای مرجع ناداستان

کتابهای مرجع ناداستان

درباره ناداستان بخوانید.
این کتابها منابع اصلی ناداستان هستند و خواندنشان به نویسنده ناداستان کمک زیادی خواهد کرد.


به انتخاب لی گاتکیند

لی گاتکیند، موسس و سردبیر مجله ناداستان خلاق، این جستارها را به عنوان بهترینها انتخاب کرده است.


به انتخاب: جودیث کیچن

مجموعه ای از جستارهای بسیار کوتاه و تاثیرگذار معاصر. از این کتاب، جستار اعترافات را در وبسایت ما بخوانید.


به انتخاب: لکس ویلفورد و مایکل مارتون

این کتاب در واقع، مهمترین مرجع تدریس جستار در دوره های MFA ناداستان خلاق است.

https://www.amazon.com/Cant-Make-This-Stuff-Nonfiction/dp/0738215546

لی گاتکیند

لی گاتکیند، این کتاب را برای معرفی و آموزش این ژانر نوشته است. خلاصه کتاب را در سایت ما بخوانید.


مری کار

کتابی در زمینه تاریخ مموآر و تکنیک های نوشتن آن. از این نویسنده، جستار تقلید ناشیانه را در وبسایت ما بخوانید.


دینتی دابلیو مور

دینتی مور موسس مجله Brevity این کتاب را در آموزش نوشتن جستار نوشته است.

مموآرهایی که مبنای فیلم سینمایی شدند:

مموآرها داستانهای واقعی هستند که هر کسی دوست دارد بشنود.
wild

Wild

Cheryl Strayed

download (4)

The Glass Castle

Jeannette Walls

eat-pray-love

Eat, Pray, Love

Elizabeth Gilbert

This_Boy's_Life

This Boy’s life

Tobias Wolff