خانه / کتاب‌های مرجع ناداستان

کتاب‌های مرجع ناداستان

درباره ناداستان بخوانید.

این کتاب‌ها منابع اصلی ناداستان هستند و خواندنشان به نویسنده ناداستان کمک زیادی خواهد کرد.

به انتخاب: لی گاتکیند

لی گاتکیند، این کتاب را برای معرفی و آموزش این ژانر نوشته است. خلاصه کتاب را در وبسایت ما بخوانید.

به انتخاب: مری کار

کتابی در زمینه تاریخ مموآر و تکنیک‌های نوشتن آن. از این نویسنده، جستار تقلید ناشیانه را در وبسایت ما بخوانید.

به انتخاب: دینتی دابلیو مور

دینتی مور موسس مجله Brevity این کتاب را در آموزش نوشتن جستار نوشته است.

به انتخاب: لی گاتکیند

لی گاتکیند، موسس و سردبیر مجله ناداستان خلاق، این جستارها را به عنوان بهترین‌ها انتخاب کرده است.

به انتخاب: جودیث کیچن

مجموعه‌ای از جستارهای بسیار کوتاه و تاثیرگذار معاصر. از این کتاب، جستار اعترافات را در وبسایت ما بخوانید.

به انتخاب: لکس ویلفورد و مایکل مارتون

این کتاب در واقع، مهمترین مرجع تدریس جستار در دوره‌های MFA ناداستان خلاق است.